www.bip.gov.pl                                                                                                                                                www.mopr.grudziadz.pl

Strona Główna > Formularze do pobrania 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna   
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Kodeks Etyki  
- Zarządzenia 
- Budżet 
- Majątek 
- Kontrola zarządcza 
  Pracownicy
- Dyrektor, Zastępcy dyrektora 
- Samodzielne Stanowiska Pracy 
- Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 
- Dział Pieczy Zastępczej 
- Dział Wspierania Rodziny
   i Interwencji Kryzysowej  
- Samodzielny Referat Rehabilitacji
   Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
- Dział Finansowo-Księgowy 
- Dział Pomocy Środowiskowej 
- Dział Dodatków Mieszkaniowych 
- Dział Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych 
- Dział Organizacyjny 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Konkursy ofert    
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
- Archiwum    
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Sprawozdania
- Pomoc społeczna   
- Świadczenia rodzinne  
- Fundusz alimentacyjny
- Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
- Sprawozdania z działalności Ośrodka
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Polityka prywatności
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
Formularze do pobrania 

Redaguje: Marcin Stodolski, Starszy informatyk, ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, tel. 56 69 68 707, fax: 56 69 68 702, email:informatyk@mopr.grudziadz.pl